Nedvolt

Project

Projectmanagement Tennet TSO

Nedvolt verzorgt het projectmanagement voor Tennet TSO. dhr. ing. A. Verkooijen is eindverantwoordelijk en rapporteert volgens Prince2 aan de stuurgroep.

In de Noordoostpolder wordt de komende jaren het grootste windmolenpark van Nederland gebouwd. 86 windmolens zullen deels in het IJsselmeer, deels op het land langs de dijk bij het IJsselmeer verrijzen. De molens kunnen in de toekomst zo’n 400.000 huishoudens van duurzame energie voorzien. De bestaande hoogspanningsverbindingen in de gemeente Noordoostpolder hebben echter niet voldoende capaciteit voor deze groei. Daarom breidt Tennet het hoogspanningsnet in de regio op drie onderdelen uit het bouwen van een nieuw 110 kV hoogspanningstation nabij Westermeerdijk. De windparken worden aangesloten op dit station. Het leggen van een ondergrondse verbinding van 110 kV en het 380 kV hoogspanningsstation in Ens wordt uitgebreid met een 110kV deel.