Nedvolt

Project

10 kV project NKI-AVL

Voor de realisatie van de 10 kV ring heeft het NKI-AVL Nedvolt projects & consultancy B.V. gevraagd voor de consultancy van de midden- en laagspanning van het project. Hiervoor is ing. A. Verkooijen ingezet als consultant en ing. W. Verkooijen als senior engineer.

 

Omschrijving van het werk:

• Er is een 10 kV ring gelegd rondom het terrein;
• Er zijn 2 x 2 MVA NSA’s geplaatst inclusief step-up transformatoren;
• Er zijn 2 interne middenspanningsruimtes inclusief 2 x 1 MVA transformatoren en middenspanningsinstallatie gerealiseerd;
• Er is een 10 MVA middenspanningsverbinding gerealiseerd vanuit de netbeheerder.

Het project is in een bouwteam worden gerealiseerd, met de volgende vertegenwoordiging:
• Nedvolt is adviseur midden- en laagspanning van NKI-AVL. Zij is verantwoordelijk voor het advies betreffende de midden- en laagspanning, toetsing op de kwaliteit, planning, informatie en uitvoering inclusief inbedrijfstelling.
• Kuijpers Centrale Projecten B.V. heeft de verantwoordelijkheid over het functievrij maken, de laagspanning, de besturing van de noodstroom en het leveren van de NSA’s. Zij dienen de firma Van Ketel in te huren voor de besturing;
• Liander heeft de verantwoordelijkheid over de middenspanning;
• NKI is opdrachtgever.